Búcsúszentlászló rövid története

A település barokk templomát 1714-ben kezdték építeni és 10 esztendő alatt készül el. A templom megépülését Zala vármegye és számtalan gazdag nemesi család (pl. Zichy, Széchenyi) segítsége, adománya tette lehetővé.

1950 júniusában a szerzeteseknek el kell hagyni a kolostort. Az épület több mint egy évig üresen állt. 1951. október 2-án a búcsúszentlászlói vasútállomásra vonattal érkeztek a ház első lakói. Szegényes felszerelésükkel és pár darab állattal, hogy távol addigi életterüktől megkezdjék új életüket. 80 fő érkezett, legtöbbjük hajléktalan, akiknek a lakását bombatalálat érte, családja odaveszett, ő maga testileg-lelkileg sérült lett, hadirokkantak, a háborús félelemtől megbomlott elméjűek. Az intézmény berendezése nagyon szegényes volt a kezdetekkor. Vízvezeték, villanyvilágítás, mosdók, fürdőhelyiség nem volt. A szobák egy részében fűtési lehetőség melegvíz- ellátás sem volt adott. A lakók ellátása 7 fő dolgozói létszámmal, évi 370.000 Ft-os költségvetéssel, 5 Ft/nap élelmezési normával indult. 1954-57 között az intézmény gazdasági működését tekintve a Zala Megyei Tanácshoz tartozott, a beutalás joga maradt a Fővárosi Tanácsnál. 1957 márciusában a főváros visszavette kezelésébe az otthont. Jelentős építkezések, felújítások 1962-ben kezdődtek el. Az első nagyobb munka a lépcsőház korszerűsítése volt, betonlépcsők készültek. 1963-ban a folyosók padozat cseréjére került sor és megépült a sertések tartását szolgáló gazdasági épület (60- 80 db-os sertésgazdaság). A konyha a lakók elhelyezését biztosító főépületben volt, amely vegyes tüzelésű berendezésekkel üzemelt.

1964-ben felújításra került a volt istálló, ebben mosodát létesítettek, az otthon 16 hold földbirtokkal rendelkezett. 1975. március 25-ig időskorú otthonként üzemelt a ház. Majd profiltisztítás kezdődött az intézményhálózatban, elszállították a régi lakókat és helyükre 50 fő pszichiátriai beteg került.

1977. július 1-el ismét profilváltás következett, elfekvő elmeotthonná minősítették az intézményt. 

1990-re az elhelyezettek száma 140 fő volt. A lakók összetétele heterogén lett, többségben súlyos értelmi és halmozottan fogyatékos volt, kiegészülve pszichiátriai betegekkel és időskori dementiában szenvedőkkel. 1990-91 évben a lakók közvetlen ellátását 28 fős ápoló-gondozói részleg végezte.

1993. május 12-én kiadott alapító okirat szerint, fogyatékosokat ápoló otthonként működött tovább az intézmény. 1995-től kezdődően jelentős felújítások, fejlesztések valósultak meg, az épület kívül-belül megújult, új lakószobák, szociális és foglalkoztató helyiségek kerültek kialakításra. Modern élelmezési és mosoda üzem biztosítja a teljes körű szolgáltatást.

Az intézmény 2008. január 1-től integrált intézményként Zalaapáti telephellyel működött. 2010. évtől újra profilváltás történt az intézményben, az infrastruktúra vonatkozásában, és a gondozás-foglalkoztatás tekintetében is jelentős változások történtek. Búcsúszentlászló ápoló-gondozó tevékenysége példaértékűnek tekinthető, hiszen fennállása óta a „másság” legszélsőségesebb rétegeivel találkozott. Az ápolási-gondozási szükségletek biztosítása mellett kiemelt szerep jutott a mentálhigiénés tevékenységnek is.

2013-tól a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működik az intézmény. Az elmúlt években saját forrásból további fejlesztések, felújítások történtek, amelynek során elkezdődött a 4 főnél nagyobb létszámú lakószobák leválasztása. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 azonosítószámú

„Rendházkiváltás Búcsúszentlászlón” című projekt keretévben 2019-évben elkezdődött a szolgáltató központ kialakítása, ahol szociális alapszolgáltatásokat fogunk biztosítani, továbbá 2020. márciusában 12 fő ellátottunk Zalaszentivánra és 12 fő ellátottunk Zalalövőre költözött az új TL házainkba, hogy megkezdjék az „új életüket”. 

 „Empátia, szeretet, odafigyelés, tisztelet.”

Ezen alapértékek határozzák meg az intézményben élők és dolgozók mindennapjait.
 Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Boróka Otthonának rövid története

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 1951-től, 2012. december 31-ig működött a Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona. 2013. január 1-től (gazdálkodási szempontból, 2013. július 1-től) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének irányításával látja el tevékenységét. Ez alatt a 66 év alatt rengeteg változáson esett át az intézmény, amire elérte mai profilját.

A kiindulópont 1951-re nyúlik vissza, amikor is az egyházi birtokok államosításakor a községben lévő Bencés Apátsági rendház a Budapest Fővárosi Tanács kezelésébe került, ekkor nyitotta meg kapuit a „Szociális otthon” Zalaapátiban. Az akkori törzskönyv kimutatása szerint 1951. október 3-án érkeztek az első lakók, egészen pontosan 3 fő. Az engedélyezett létszám ebben az időben 100 fő volt, akiket 10 fős személyzet látott el. Az otthon első intézményvezetője Bocskóy Lajos volt.

1953-ban a Zala Megyei Tanács VB. Zalaegerszeg fenntartásába került az intézmény.

1957. március 1-től A Fővárosi Tanács VB. XII.E.Ü. osztály kezelésébe került vissza az intézmény. 1957 nyarától az intézményvezető Dr. Majtényi Zoltánné lett. Az ezt követő évtizedek alatt a folyamatos fejlődés, fejlesztés volt jellemző.

1968-ban átadásra került a „pap-lak”, vele egy időben a felszabadult helyiségekből textilraktárt és fürdőt alakítottak ki. 

1970. január 1-től új intézményvezető lett, Karácsony Györgyné személyében. A volt vezetői lakás megüresedésével 140 főre emelkedett az ellátottak száma, a dolgozói létszám 44 fő volt.  Az itt élő lakók számának folyamatos emelkedése maga után vonta, hogy a kezdeti 10 fős személyzet száma is egyre emelkedett, s néhány évtized alatt a település legnagyobb foglalkoztatójává nőtte ki magát az otthon. Ezt az előkelő helyét a mai napig is őrzi az intézmény.

1983-től az intézmény ideg-elme szakosított szociális otthonként funkcionált. Ekkor megvásárolták a volt iskolaépületet és megkezdődtek a felújítási munkálatok.

1984. január 1-től Annuska néni nyugdíjba vonulását követően fia, Karácsony György lett az intézményvezető.

1992-ben új gazdasági épület került átadásra, amely magába foglalta a mosodát, a kazánházat, az öltözőket, a karbantartó műhelyt és az irodákat.

A következő jeles, és jelentős esemény 1998-ben történt, amikor is 41 cserépkályhát kiváltották földgáz ellátású fűtésre.

2000-ben a HACCP rendszer előírásainak megfelelően konyhai rekonstrukciót hajtottak végre.

2001-ben az 50. évforduló évében felújításra került a rendház tetőszerkezete, az elektromos hálózata, valamint a padozat, mintegy 60 millió forint értékben.

2006. júliusától 2007. január 31-ig megbízott igazgatóként Nagy László vezette az intézményt, aki az akkor még önállóan működő búcsúszentlászlói Értelmi Fogyatékosok Otthonának vezetője is volt.

2007. február 1-től 2007. december 31-ig Horváth Andrásné Tóth Borbála volt az intézményvezető.

2008. január 1-től az intézmény  összevonásra került a búcsúszentlászlói értelmi fogyatékosok otthonával, s az óta telephelyként funkciónál. Az intézményvezetői teendőket ebben az időben Nagy László látta el.

2011-ben a Fővárosi Önkormányzat saját finanszírozásában 392 millió forintból megépítésre került egy új, korszerű 80 férőhelyes épület, amely 2012. június 1-től fogadja az ellátottakat. Ekkortól egymás szomszédságában működik a 130 férőhelyes I. sz. telephely és a 84 férőhelyes II. számú telephely, így az összlétszám 214. fő.

2013-tól a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működik az intézmény. Az elmúlt években számos felújítás, beruházás történt annak érdekében, hogy az ellátottak minél korszerűbb körülmények között élhessenek és minél magasabb szintű ellátásban részesülhessenek. Ennek legfontosabb elemei a teljes belső gépjármű és gyalogos útvonalak felújítása, 4 fős félúti ház került kialakítása, amely a támogatott lakhatás "előszobájaként" funkcionál, illetve a közösségi foglalkoztató, klubhelyiség kialakítása szintén hatalmas előrelépés az itt élők részére. Megkezdődött a 4 főnél nagyobb létszámú lakószobák leválasztása, átalakítása annak érdekében, hogy minden szobában maximum 4-en éljenek.

2014. augusztus 13-től, jelenleg is az intézményvezetői teendőket Ódor Richárd látja el.

2016. november elsejétől az intézmény még egy telephellyel gazdagodott, hiszen a Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény, amely Kehidakustányban található, beolvadt a búcsúszentlászlói és zalaapáti intézménybe s létrejött a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény.

2017. augusztus 1-től kezdetét vette az intézményi férőhelykiváltás vonatkozásában az EFOP-2.2.2-17-2017-00026 azonosítószámú, A Boróka Otthon kiváltása Zalaapátiban elnevezésű projekt, melynek keretén belül 72 fő pszichiátriai beteg kerül elhelyezésre Zalaapáti és Egeraracsa településeken. Ennek során már van egy működő 12 férőhelyes TL házunk, amely 2020. október 15-én nyitotta meg kapuit. 

Weboldalunkon sütiket használunk

A fagyongyotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.