Az intézményi ellátás iránti kérelem

Az intézményi ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője szóban, vagy írásban nyújthatja be az intézménynél. Személyesen munkanapokon az intézménynél irányadó, hivatalos munkaidő alatt, vagy postai úton az intézmény székhelyének címére (8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17.)

A kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet által előírt mellékleteket.

·         1. melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, vagy a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésénél a kórházi zárójelentést,

·         1. melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot,

·         1. melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot.

·         a fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe történő felvétel iránti kérelemhez csatolni kell az SzCsM r. 21§-ban előírt mellékleteket is.

Az intézményhez benyújtott kérelmet az intézményvezető a beérkezés napjával nyilvántartásba veszi. Hiánytalan kérelem beérkezése esetén a beérkezést követő, hiánypótlás esetén a hiánypótlást követő 45 napon belül az intézményvezetőnek vagy az általa megbízott személynek el kell végezni az előgondozást.

Az intézményi elhelyezés iránti kérelemről az intézményvezető az előgondozás elvégzését követő 8 napon belül dönt. Az intézmény vezetője az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Soron kívüli elhelyezési igény felmerülése esetén az intézményvezető dönt a soronkívüliség fennállásáról.

A felvételt elutasító döntésről az intézményvezető a kérelmezőt írásban tájékoztatja, aminek kézhezvételétől számított 8 napon belül illetékmentes kifogással lehet élni a fenntartó képviseletében eljáró, illetékes megyei kirendeltség igazgatója felé.

Weboldalunkon sütiket használunk

A fagyongyotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.